« Jésus dit : C’est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c’est mon propre corps. ».Jean 6:51

Responsable: Pst Joelitiana Rarivomanana
Cours: tous les Dimanches de 14h à 15h

 

 

En Jesus-Christ, notre Seigneur.
Dieu nous offre une vie nouvelle.
Ne tardons plus, saisissons-là

Versets du mois

Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
bibleicon1 Colossiens 3:1
Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany.
bibleicon4 Jérémie 17:10
Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
  bibleicon3 Romains 3:23-24