« Jésus dit : C’est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c’est mon propre corps. ».Jean 6:51

Responsable: Pst Joelitiana Rarivomanana
Cours: tous les Dimanches de 14h à 15h

 

 

En Jesus-Christ, notre Seigneur.
Dieu nous offre une vie nouvelle.
Ne tardons plus, saisissons-là

Versets du mois

Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny.
bibleicon3 II Kor 4:16
Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony
bibleicon1 Philippiens 2: 13
 
 
Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
bibleicon4 Jean 1:17