« Jésus dit : C’est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c’est mon propre corps. ».Jean 6:51

Responsable: Pst Joelitiana Rarivomanana
Cours: tous les Dimanches de 14h à 15h

 

 

En Jesus-Christ, notre Seigneur.
Dieu nous offre une vie nouvelle.
Ne tardons plus, saisissons-là

Versets du mois

Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena
bibleicon1 Michée 6:8
Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
bibleicon4 Josué 1:9
Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony.
  bibleicon3 Psaumes 33:18