«Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.» Proverbes 22:6

 

 

La présidente:  Odette Rajaonarivelo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

La vice-présidente: Navalona Rakotomalala

La gestionnaire: Rova Tiana  Ratovelo

La secrétaire: Fabiola Razafindrakoto

Cours: tous les Dimanches de 14hr 30  à 15hr 15

Versets du mois

Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena
bibleicon1 Michée 6:8
Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
bibleicon4 Josué 1:9
Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony.
  bibleicon3 Psaumes 33:18