«Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.» Proverbes 22:6

 

 

La présidente:  Odette Rajaonarivelo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

La vice-présidente: Navalona Rakotomalala

La gestionnaire: Rova Tiana  Ratovelo

La secrétaire: Fabiola Razafindrakoto

Cours: tous les Dimanches de 14hr 30  à 15hr 15 (en zoom)

 

Zaika -be ny Sekoly Alahady : 23,24 25 Avril 2021

Versets du mois

Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
bibleicon1 Colossiens 3:1
Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany.
bibleicon4 Jérémie 17:10
Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
  bibleicon3 Romains 3:23-24