« Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. ». Éphésiens 6.10

La présidente: Ravaka Ramiarisoa   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Activité: oeuvre sociale

Versets du mois

Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny.
bibleicon3 II Kor 4:16
Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony
bibleicon1 Philippiens 2: 13
 
 
Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
bibleicon4 Jean 1:17