Le Pasteur: Joelitiana Rarivomanana, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le Président: Rémy Raheriarisoa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le Vice Président: Tojo Andrianarijaona, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le Gestionnaire: Tahiana Rakotomalala, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le Trésorier: Parfait Rakotomampianina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1°Secrétaire: Nizara Rakotomampianina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2°Secrétaire: Nivo Razafiharison, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Versets du mois

Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena
bibleicon1 Michée 6:8
Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
bibleicon4 Josué 1:9
Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony.
  bibleicon3 Psaumes 33:18