Le Pasteur: Joelitiana Rarivomanana, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le Président: Rémy Raheriarisoa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le Vice Président: Tojo Andrianarijaona, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le Gestionnaire: Tahiana Rakotomalala, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le Trésorier: Parfait Rakotomampianina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1°Secrétaire: Nizara Rakotomampianina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2°Secrétaire: Nivo Razafiharison, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Versets du mois

Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
bibleicon1 Colossiens 3:1
Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany.
bibleicon4 Jérémie 17:10
Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
  bibleicon3 Romains 3:23-24