"Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. "

Jean 1: 17
Ancien site Annonce

Annonce culte

Dimanche 09 Mai 2021
Culte  à 14h40  (Inscription et masque obligatoire) 

 Lieu : 19 Place des Touleuses, 95000, Cergy

 (lien d'inscription envoyé par mail)

 

Vie d'église

  

Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

Pain du jour

 "Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika."

1Jean 5.4

Pericope

Actes 10.25-48
1Jean 4.7-10
Jean 15.9-17

Etude biblique

Sekolin'ny tenin'Andriamanitra, fifampitondrana am-bavaka ho an'ny rehetra,
fitondrana am-bavaka ny fiainam-piangonana.

Isaky ny zoma  amin'ny 9 ora  sasany alina

Edito Pasteur

'Nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.',

Luc 10:42

Gallerie-photo

 • SVK
 • SLK
 • chorale
 • ED
 • KT
 • STK
 • SZM
 • reveil

Les responsables

bible

Pasteur

Joelitiana RARIVOMANANA

 
president

Président

            Nayssa RAZAFIHARISON

 
gestionnaire

Gestionnaire

        Marc ANDRIANARIVELO

tresorier

Trésorier

               Lala RANDRIANTSOA

 

Les versets des 3 derniers mois

Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina,dia nalevina, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina
  
  
  
bibleicon1 1 Corinthiens 15: 3b-4
Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana  sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka.
bibleicon4 Psaume 24:3-4
Hoy Jesosy : Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona
 
  
  
  
  
  
bibleicon3 Matthieu 24:35

Membre du bureau

Responsable du bureau

 • Nayssa Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tojo Andrianarijaona (vice-président)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marc Andrianarivelo
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lala Randriantsoa
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Rondro Razafindralambo (Secrétaire 1)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mbola Pagni (secrétaire 2)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diacre

 • Nivo Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fanja Ralison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tahiana Rakotomalala 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Olivier Raoelison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Michaël Ratovelo
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.