"Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona "

Matthieu 24: 35
Ancien site Annonce

Annonce culte

Dimanche 28 Février 2021
Culte  à 15H (Inscription et masque obligatoire) 

 Lieu : 19 Place des Touleuses, 95000, Cergy

 (lien d'Inscription envoyé par mail)

 

Vie d'église

  

Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

Pain du jour

 "Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Mifohaza maraina koa, ka mitsangàna eo anatrehan'i Farao (fa, indro, hivoaka ho any amin'ny rano izy), ka lazao aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Alefaso ny oloko hanompo Ahy.  ".

Eksodosy 8. 16

Pericope

Genèse 22.1-18
Romains 8.31-34
Marc 9.2-10

Etude biblique

Sekolin'ny tenin'Andriamanitra, fifampitondrana am-bavaka ho an'ny rehetra,
fitondrana am-bavaka ny fiainam-piangonana.

Isaky ny zoma  amin'ny 9 ora  sasany alina

Edito Pasteur

'Nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.',

Luc 10:42

Gallerie-photo

 • SVK
 • SLK
 • chorale
 • ED
 • KT
 • STK
 • SZM
 • reveil

Les responsables

bible

Pasteur

Joelitiana RARIVOMANANA

 
president

Président

            Nayssa RAZAFIHARISON

 
gestionnaire

Gestionnaire

        Marc ANDRIANARIVELO

tresorier

Trésorier

               Lala RANDRIANTSOA

 

Les versets des 3 derniers mois

Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka Aminy; fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy
bibleicon1 Hebreux 11:6
Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
bibleicon4 Colossiens 3:1
Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany.
 bibleicon3 Jérémie 17:10

Membre du bureau

Responsable du bureau

 • Nayssa Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tojo Andrianarijaona (vice-président)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marc Andrianarivelo
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lala Randriantsoa
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Rondro Razafindralambo (Secrétaire 1)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mbola Pagni (secrétaire 2)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diacre

 • Nivo Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fanja Ralison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tahiana Rakotomalala 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Olivier Raoelison 
 • Michaël Ratovelo