"Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. "

Philippiens 2: 13
Inscription au culte Annonce

Annonce culte

Dimanche 25 Juillet 2021
Culte  à 15h (Inscription et masque obligatoire) 

 Lieu : 19 Place des Touleuses, 95000, Cergy

 

 

Vie d'église

  

Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

Pain du jour

 "Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an'i Jehovah."

Salamo 150.6

Pericope

2Rois 4.42-44
Ephésiens 4.1-6
Jean 6.1-15

Etude biblique

Sekolin'ny tenin'Andriamanitra, fifampitondrana am-bavaka ho an'ny rehetra,
fitondrana am-bavaka ny fiainam-piangonana.

Isaky ny zoma  amin'ny 9 ora  sasany alina

Edito Pasteur

'Nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.',

Luc 10:42

Gallerie-photo

 • SVK
 • SLK
 • chorale
 • ED
 • KT
 • STK
 • SZM
 • reveil

Les responsables

bible

Pasteur

Joelitiana RARIVOMANANA

 
president

Président

            Nayssa RAZAFIHARISON

 
gestionnaire

Gestionnaire

        Marc ANDRIANARIVELO

tresorier

Trésorier

               Lala RANDRIANTSOA

 

Les versets des 3 derniers mois

Koa amin'izany miambena ianareo; fa tsy fantatrareo izay andro hihavian'ny Tomponareo.
  
 
 
bibleicon1 Matthieu 24: 42
Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.  
 
bibleicon4 Jean 1: 17
Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina,dia nalevina, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina
bibleicon3 1Corinthiens 15:3b-4

Membre du bureau

Responsable du bureau

 • Nayssa Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tojo Andrianarijaona (vice-président)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marc Andrianarivelo
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lala Randriantsoa
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Rondro Razafindralambo (Secrétaire 1)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mbola Pagni (secrétaire 2)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diacre

 • Nivo Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fanja Ralison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tahiana Rakotomalala 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Olivier Raoelison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Michaël Ratovelo
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.