«Célébrez l’Eternel avec la harpe, louez-le sur le luth à dix cordes!Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix» Psaumes 33.2-3

Le président:Haja Razafindralambo    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le gestionnaire:Tojo Andrianarijaona

Le secrétaire:Antsa Razanakoto

Activité: Assure le bon déroulement du culte,entraide pour l’installation des instruments à 14hr30.

Versets du mois

Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena
bibleicon1 Michée 6:8
Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
bibleicon4 Josué 1:9
Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony.
  bibleicon3 Psaumes 33:18