«Célébrez l’Eternel avec la harpe, louez-le sur le luth à dix cordes!Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix» Psaumes 33.2-3

Le président:Haja Razafindralambo    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le gestionnaire:Tojo Andrianarijaona

Le secrétaire:Antsa Razanakoto

Activité: Assure le bon déroulement du culte,entraide pour l’installation des instruments à 14hr30.

Versets du mois

Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
bibleicon1 Colossiens 3:1
Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany.
bibleicon4 Jérémie 17:10
Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
  bibleicon3 Romains 3:23-24