«Célébrez l’Eternel avec la harpe, louez-le sur le luth à dix cordes!Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix» Psaumes 33.2-3

Le président:  Antsa Razanakoto    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Activité: Assure le bon déroulement du culte,entraide pour l’installation des instruments à 14hr30.

Versets du mois

Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny.
bibleicon3 II Kor 4:16
Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony
bibleicon1 Philippiens 2: 13
 
 
Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
bibleicon4 Jean 1:17